nevenfuncties

Toont alle 7 resultaten

Een rechter die naar de gunst van het kiezersvolk moet dingen? Ik moet er niet aan denken!

Interview met mr. J.M. Polak

R.J.Q. Klomp, F.J. van Ommeren

Interview met mr. J.M. Polak, lid van de Raad van State en tal van andere commissies als adviseur. Tevens is Polak redacteur van bladen als het NJB en WPNR. In dit interview komt onder meer aan de orde: het proefschrift van Polak, hoogleraarschap in de rechtsgeleerdheid aan een niet-juridische faculteit en de verhouding met andere wetenschappen, de organisatie van het juridisch onderwijs, de invloed van wetenschap op beleid en wetgeving (Polak meent dat bij het NBW de wetenschap een te grote invloed heeft) en tal van andere juridische onderwerpen.

Verdieping | Interview
januari 1988
AA19880011

Is er nog plaats voor de rechter-plaatsvervanger? Over schone schijn

F.R. Herreveld

Post thumbnail De rechter/raadsheer plaatsvervanger is een Fremdkörper in de rechterlijke macht. Er zijn verschillende soorten plaatsvervangers. Sommige zijn passend, denk aan rechters uit andere ressorten of wetenschappers; andere lastiger, denk aan advocaten; weer andere moeizaam, waarbij ik voornamelijk denk aan belastingadviseurs; en tenslotte een groep waarbij het staatsrechtelijk ongewenst is, ik doel dan op belastinginspecteurs. In deze beschouwing plaats ik kritische kanttekeningen bij het gebruik van plaatsvervangers, vooral in fiscale zaken.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 2018
AA20180854

Omstreden rechtspraak en rechters-plaatsvervangers

L.E. de Groot-van Leeuwen

Post thumbnail Naar aanleiding van een omstreden uitspraak van de Rechtbank Breda kwam recent aan de orde dat een grotere terughoudendheid bij de inzet van rechters-plaatsvervangers gepast zou zijn. De aandacht voor rechters-plaatsvervangers in dit verband is echter niet op zijn plaats; de discussie zou zich moeten richten op de interne en onderlinge cultuur van rechterlijke colleges.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2013
AA20130386

Onder professoren. Over wetenschappelijke integriteit

Rapport integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)

De rechterlijke macht: een gilde op drift!

N.C. Burhoven Jaspers

In dit artikel gaat de auteur in op de integriteit van rechters gezien in het licht van hun nevenfuncties en het instituut van de rechter-plaatsvervanger.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1997
AA19970149

Reactie op: ‘Rapport Integriteit Rechterlijke Macht (IRM-rapport)’

J.T.M. Nijenhof, W.H.J. Stemker Köster

Het artikel van Burhoven Jaspers inzake het rapport-I(ntegriteit) R(echterlijke) M(acht) in een eerdere editie van Ars Aequi vraagt om een weerwoord van de zijde van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, de belangenvereniging van de leden van de rechterlijke macht. Immers, in het IRM-rapport tonen Burhoven Jaspers c.s. met een groot aantal 'feiten' aan dat het met de Nederlandse rechtspraak droevig gesteld zou zijn.

Opinie | Reactie/nawoord
juni 1997
AA19970417

Stel nou dat rechters integer blijken te zijn!

J.E. Soeharno

Post thumbnail Het wantrouwen jegens rechtspraak kent soms rauwe randen. Toch blijkt dit wantrouwen gepaard te gaan met de facto vertrouwen: mensen gaan nog steeds naar de rechter in het vertrouwen dat hun zaak onpartijdig wordt behandeld. Hoe moet deze paradox worden begrepen? En hoe dient de rechtspraak daarmee om te gaan?

Opinie | Amuse
april 2013
AA20130268

Toont alle 7 resultaten