nationale ombudsman

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

Bestuursorganen leven niet in een wereld van normloosheid

Een interview met de Nationale ombudsman, mr.dr. M. Oosting

P. Kreijger, P. Werdmuller

Marten Oosting werd geboren te Winschoten op 11 november 1943. Hij studeerde sociologie en rechten. Hij was tot 1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de faculteit bestuurskunde van de (thans) Universiteit Twente en tot 1 oktober 1987 hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Op 30 juni 1987 werd hij benoemd tot Nationale ombudsman, welke benoeming op 23 maart 1993 voor een tweede periode van zes jaar werd verlengd. Tevens is hij president van het International Ombudsman Institute en vervult hij diverse bestuurskundige en maatschappelijke nevenfuncties. De Universiteit Twente verleende hem op 29 november 1996 een eredoctoraat. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

Verdieping | Interview
juni 1997
AA19970402

De Veteranenombudsman

Een luisterend oor voor veteranen die zich voor ons land hebben ingezet

A.F.M. Brenninkmeijer, M.H. van der Hoeven

Veteranen die in de knel raken met de overheid kunnen sinds 1 juli 2013 de Veteranenombudsman inschakelen. Deze bijdrage beschrijft de taken en bevoegdheden van de Veteranenombudsman. Welke problemen signaleert hij en hoe pakt hij deze op?

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2014
AA20140151

Een rechter die naar de gunst van het kiezersvolk moet dingen? Ik moet er niet aan denken!

Interview met mr. J.M. Polak

R.J.Q. Klomp, F.J. van Ommeren

Interview met mr. J.M. Polak, lid van de Raad van State en tal van andere commissies als adviseur. Tevens is Polak redacteur van bladen als het NJB en WPNR. In dit interview komt onder meer aan de orde: het proefschrift van Polak, hoogleraarschap in de rechtsgeleerdheid aan een niet-juridische faculteit en de verhouding met andere wetenschappen, de organisatie van het juridisch onderwijs, de invloed van wetenschap op beleid en wetgeving (Polak meent dat bij het NBW de wetenschap een te grote invloed heeft) en tal van andere juridische onderwerpen.

Verdieping | Interview
januari 1988
AA19880011

januari 1988

Katern 25: Administratief recht

H. Bolt

september 1989

Katern 32: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

maart 1990

Katern 34: Bestuursrecht

H. Bolt

september 1991

Katern 40: Bestuursrecht

R.L. Vucsán

december 1997

Katern 65: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Ombudsmanwerk tussen overheid en burger

P. Langbroek

In dit artikel wordt ingegaan op de functies die een ombudsman kan vervullen in de verhouding tussen overheidsorganisaties en burgers, en wordt aandacht gevraagd voor de bijdrage die een ombudsman kan leveren aan de ontwikkeling van een praktische ethiek voor verhouding tussen overheid en burger. Het onderscheid tussen behoorlijkheidsnormen en rechtsnormen als maatstaven ter beoordeling van overheidshandelen is daartoe een sine qua non. Aan de hand van voorbeelden uit de online database van rapporten van de Nationale ombudsman over de jaren 2005 en 2006 wordt gedemonstreerd wat daarom de zin van het onderscheid is, zonder dat daarbij overigens beweerd wordt dat een ombudsman de rechtmatigheid van overheidshandelen niet mag beoordelen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap
november 2007
AA20070910

Reaktie op het interview met mr. J.M. Polak: De ‘behoorlijkheid’ van artikel 26 lid 1 van de Wet NO

H.H. Kirchheiner

Reactie op een eerder interview in Ars Aequi met mr. J.M. Polak waarin ook de werking van de Nationale Ombudsman aan de orde komt en de regeling op basis waarvan deze werkt.

Verdieping | Interview
juni 1988
AA19880372

Reaktie op het interview met mr. J.M. Polak: een kleine apologie (tbv J.F. Rang)

Inclusief nawoord J.M. Polak

V.P. Aarts

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel met daarin een interview met mr. J.M. Polak. In deze reactie gaat de auteur in op het gedeelte van het interview dat ging over de werkzaamheden van de Nationale Ombudsman en diens klachten afhandeling die volgens Polak onder de maat waren.

Opinie | Reactie/nawoord
maart 1988
AA19880169

Rechtmatigheid en behoorlijkheid

P. Rijpkema

In deze amuse wordt door de auteur in gegaan op de verhouding tussen de toetsingsnorm (behoorlijkheid) die de 25-jarige Nationale ombudsman hanteert bij haar oordeel en de rechtmatigheidstoetsing.

Opinie | Amuse
december 2007
AA20070931

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond