Toont alle 10 resultaten

Een nieuwe standaard voor de verzuimregeling in het contractenrecht

H.N. Schelhaas

Hoge Raad 11 oktober 2019, ECLI:​NL:​HR:​2019:​1581, RvdW 2019/1056 (Fraanje/Alukon) en Hoge Raad 31 januari 2020, ECLI:​NL:​HR:​2020:​141, NJ 2020/60

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2020
AA20200374

Het Atlantic Hotel, de Hoge Raad en het verzuimvereiste

T. Hartlief

Hoge Raad 22 oktober 2004, nr. C03/156HR, ECLI:NL:HR:2004:AO9494, RvdW 2004, 119 (Endlich/Bouwmachines) Het arrest staat in het teken van de vraag wanneer een schuldeiser zonder dat hij een ingebrekestelling hoeft uit te brengen de remedies terzake van niet-nakoming kan inroepen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2005
AA20050261

september 1991

Katern 40: Huurrecht

F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

maart 1992

Katern 42: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, B.E. Reinhartz, R. Smits, F.A. Steketee

maart 1999

Katern 70: Huurrecht

F.T. Oldenhuis, H.J. Rossel

juni 2002

Katern 83: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

december 2003

Katern 89: Huurrecht

F.T. Oldenhuis

september 2004

Katern 92: Burgerlijk recht

- Instituut voor Privaatrecht Universiteit Leiden

Op de grens van huwelijksvermogensrecht en verbintenissenrecht: wanneer ontstaat de verrekeningsvordering van artikel 1.141 lid 1 BW en wanneer is zij opeisbaar?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 2 december 2011, nr. 10/01293, ECLI:NL:HR:2011:BU6591, LJN: BU6591 (Schwanen-Hundscheid I)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2012
AA20120123

Rechtsvaag (265) Romeins recht

De zaak van de onbetrouwbare makelaar

W.J. Zwalve

Rechtsvraag op het gebied van het Romeins recht waarbij het verbintenissenrecht en in het bijzonder wanprestatie aan de orde komt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1997
AA19970649

Toont alle 10 resultaten