Een kat- en muisspel rond een economietentamen


In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M.E. Derks

Verschijning: juni 1990

Archiefcode: AA19900372

billijkheid burgerlijke rechter conflict redelijkheid resultaat tentamen vaststelling cijfer

Studie, carrière, vaardigheden Onderwijs

Perspectief Perspectiefartikel