Toont alle 6 resultaten

Bestuur en burgerlijke rechter I

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr.12818, (mrs. Ras, Snijders, Martens, De Groot, Bloembergen, a-g Mok), AB 1986, 574, ECLI:NL:HR:1986:AC9354, m.nt. P.J.J. van Buuren, NJ 1987, 251, m.nt. M. Scheltema. Ook wel bekend als landbouwvliegersarrest. In 1986 en 1987 heeft de Hoge Raad een reeks arresten gewezen die nieuw licht werpen op de toetsing van bestuurshandelingen door de burgerlijke rechter. In deze noot en in de twee volgende afleveringen van deze jurisprudentie rubriek zullen wij trachten deze ontwikkeling in kaart te brengen en de samenhang tussen de diverse arresten aan het licht te brengen. Allereerst gaan wij in op een terrein waarvan tot voor kort werd aangenomen dat een met administratieve rechtspraak vergelijkbare mogelijkheid, tussenkomst van de rechter in te roepen, ontbrak, namelijk het wetgevend handelen van bestuursorganen (wetgeving in materiële zin die niet afkomstig is van de formele wetgever).

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 1988
AA19880044

Een kat- en muisspel rond een economietentamen

J.M.E. Derks

In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
Juni 1990
AA19900372

Januari 1988

Katern 25: Administratief recht

H. Bolt

December 1988

Katern 29: Administratief recht

H. Bolt

Juni 2001

Katern 79: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Sportbonden voor de rechter

Een systematische jurisprudentieanalyse van de rechterlijke toetsing van regulerend handelen door sportbonden

P.W.J. Verbruggen

Post thumbnail

Sporters doen met regelmaat een beroep op de burgerlijke rechter om het regulerend handelen van hun sportbond te toetsen. Dit artikel onderzoekt op basis van een systematische jurisprudentieanalyse hoe die rechterlijke toetsing vorm krijgt. Het concludeert onder meer dat een kern van randvoorwaarden en beginselen de toetsing beheerst en dat de rechter aldus een belangrijke mate van rechtsbescherming aan sporters biedt.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 2021
AA20210827

Toont alle 6 resultaten