redelijkheid

Toont alle 9 resultaten

Beginsel en Tegenbeginsel in het Recht

J.C.M. Leijten

In dit artikel wordt aan de hand van het beginsel van de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid, voorheen goede trouw geheten, ingegaan op de begrippen beginsel en tegenbeginsel. Er wordt ingegaan op de gebondenheid aan wet en overeenkomsten en de mogelijkheden om daar onder omstandigheden van af te wijken.

Bijzonder nummer | Rechtsbeginselen
oktober 1991
AA19910723

Bestuursrecht na de toeslagenaffaire: hoe nu verder?

L. van den Berge

Post thumbnail Het komt zelden voor dat de stand van het Nederlandse bestuursrecht wordt besproken aan de nationale talkshowtafels en in landelijke kranten, maar in de nasleep van de toeslagenaffaire was het dan zo ver. Sindsdien verkeren de betrokken instituties in een complex proces van reflectie en bezinning. Een uitweg uit de crisis is alleen mogelijk als zij daarbij de moeilijkste vragen niet uit de weg gaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2021
AA20210987

De invloed van de redelijkheid en billijkheid op erfdienstbaarheden

W. Gunther

Het beginsel van redelijkheid en billijkheid is in zijn algemeenheid voor ons huidige privaatrecht slechtsopgenomen voor het verbintenissenrecht. Toch lijkt het beginsel ook van belang te zijn voor het goederenrecht. Zo zijn er enkele goederenrechtelijke wetsartikelen waarin de term ‘redelijkheid en billijkheid’ expliciet voorkomt. In dit artikel zal worden bekeken op welke andere wijzen en in welke mate redelijkheid en billijkheid van invloed kunnen zijn op de goederenrechtelijke rechtsfiguur van erfdienstbaarheid. Enige uitspraken van de Hoge Raad zullen aan bod komen.

Verdieping | Studentartikel
september 1998
AA19980742

Een kat- en muisspel rond een economietentamen

J.M.E. Derks

In dit artikel wordt uiteengezet in hoeverre een uitspraak van de burgerlijke rechter een hoogleraar op kan dragen om een tentamencijfer vast te stellen. In deze uitspraak wordt ook in gegaan op de invloed van de College Beroep voor de Examens hierbij.

Perspectief | Perspectiefartikel
juni 1990
AA19900372

Internationale zaakwaarneming voor stinkende benzine

P. Vlas

Hoge Raad 23 februari 1996, nr. 15912, ECLI:NL:HR:1996:AD2498, RvdW 1996, 68 C (Total Liban/Blue Aegean Shipowners). Ook bekend als Athenian Olympics. Arrest van de Hoge Raad en bijbehorende noot waarbij wordt ingegaan op een zaak met een sterk internationaal karakter inzake benzine vervoer. Aan de orde is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter bij internationale zaakwaarneming waarover de Hoge Raad een conflictregel formuleert.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
oktober 1996
AA19960642

december 2004

Katern 93: Huurrecht

A.M. Kloosterman

Over bommeldingen, knokpartijen en diefstal van een paar sokken in het ontslagrecht

S.F. Sagel, A.M. Ubink

Vergeleken wordt in hoeverre het plegen van een delict in het civiele-en het ambtenarenrecht een geldige reden voor ontslag oplevert. Bezien wordt welke factoren bij de beoordeling van een ontslag om die reden meespelen. Aan de hand van twee ambtelijke ontslaggronden zal uiteen worden gezet dat de amb¬tenarenrechter onder invloed van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur altijd een nauwkeurige afweging van al die factoren vereist. De civiele jurisprudentie is niet zo eenduidig. Schrijvers onderscheiden met betrekking tot het ontslag op staande voet een 'harde' en een meer 'menselijke' lijn. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst na het plegen van een delict te ontbinden. In dat kader wordt gepleit voor een juist gebruik van de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1997
AA19970672

Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm

Over het maatschappelijk redelijkheidsgebod en de verplichting om rekening te houden met elkaars gerechtvaardigde belangen

P.S. Bakker

Post thumbnail Sjoerd Bakker promoveerde op 18 december 2012 aan de Vrije Universiteit Amsterdam met het proefschrift Redelijkheid en billijkheid als gedragsnorm. In deze bijdrage vertelt hij waar zijn betoog in de kern op neerkomt.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
mei 2013
AA20130409

Subsidiariteit en proportionaliteit in het contractenrecht?

T. Hartlief

De beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit spelen een belangrijke rol bij de sanctieoplegging in het straf- en bestuursrecht. Bij sanctie in het vermogensrecht is tot nu toe wienig plaats voor deze beginselen ingeruimd. In dit artikel wordt de verwachting uitgesproken dat dit voor de toekomst in het contractenrecht in de toekomst zal veranderen.

Overig | Rode draad | Sancties
april 1997
AA19970196

Toont alle 9 resultaten