Een effectief clementiebeleid


De auteur kijkt naar de effectiviteit van het clementiebeleid en naar de vraag hoe dit beleid nog effectiever kan worden. Met de opkomende civiele handhaving in het mededingingsrecht is daarbij van belang dat een juiste balans wordt gevonden waarbij enerzijds slachtoffers van kartels effectief schade kunnen verhalen en anderzijds kartelovertreders geïnteresseerd blijven om het kartel te melden bij de mededingingsautoriteiten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): B. Braat

Verschijning: februari 2019

Archiefcode: AA20190160

aansprakelijkheid clementiebeleid immuniteit kartel

Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage