De zaak Microsoft


Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Grote kamer) van 17 september 2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen)

Na een overzicht van de aanleiding van de grote Microsoft-zaak bespreekt de annotator de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg. Aan de orde komen: relevante markt, weigering van het beschikbaar stellen van interoperabiliteitsinformatie, koppelverkoop en de opgelegde boete.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: februari 2008

Archiefcode: AA20080142

Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen 17-09-2007 (ECLI:EU:T:2007:289) zaaknummer: T-201/04

interne markt misbruik machtspositie monopolie

Internationaal Europees en buitenlands recht Sociaal-economisch recht Mededingingsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie