misbruik machtspositie

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond

De implementatie van de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

S.S. Zoeteman

Op 26 november 2014 is de richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht vastgesteld (hierna: de richtlijn). De richtlijn bevat regels over schadevergoedingsvorderingen wegens inbreuken op het mededingingsrecht van de Europese Unie. Bij de inwerkingtreding van de Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht op 10 februari 2017 is de richtlijn omgezet in nationaal recht. In deze bijdrage worden de voornaamste veranderingen besproken die de Implementatiewet heeft teweeggebracht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2017
AA20170440

De zaak Microsoft

P.J. Slot

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Grote kamer) van 17 september 2007, T-201/04, ECLI:EU:T:2007:289 (Microsoft Corp. tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen) Na een overzicht van de aanleiding van de grote Microsoft-zaak bespreekt de annotator de uitspraak van het Gerecht van Eerste Aanleg. Aan de orde komen: relevante markt, weigering van het beschikbaar stellen van interoperabiliteitsinformatie, koppelverkoop en de opgelegde boete.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2008
AA20080142

Is een inkoper van medische hulpmiddelen een onderneming in de zin van het EG-mededingingsrecht?

J.W. van de Gronden, K.J.M. Mortelmans

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 4 maart 2003, zaak T-319/99, ECLI:EU:T:2003:50 (FENIN t. Commissie van de Europese Gemeenschappen) In deze noot bij dit arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg wordt ingegaan op het feit of een inkoper van medische hulpmiddelen onder het EG-mededingingsrecht valt en welke regels op haar van toepassing zijn.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2003
AA20030464

december 2007

Katern 105: Mededingingsrecht

J.M.M. van de Hel

maart 1989

Katern 30: Europees recht

- UL Europa Instituut

september 1991

Katern 40: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1991

Katern 41: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1998

Katern 67: Economisch recht en intellectuele eigendom

M.C.J. Verest

december 1998

Katern 69: Europees recht

- UL Europa Instituut

december 1998

Katern 69: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

maart 1999

Katern 70: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1999

Katern 71: Media- en telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk, A.W. Hins, G.A.I. Schuijt

Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond