De RaRa-zaak: nederlaag?


Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen