dwangmiddel

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond

Ademanalyse-arrest I

M.S. Groenhuijsen

Hoge Raad 6 maart 1990, nr. 87565, ECLI:NL:HR:1990:ZC8499, NJ 1990, 467 m.n. Sch. Ook bekend als Ademanalyse-arrest I. Dit arrest is van groot belang voor de praktijk van het verkeersrecht. De wettelijke regeling van de ademanalyse is voorshands gesauveerd, zodat de opsporing en vervolging van rijden onder invloed weer overal ter hand kan worden genomen. De betekenis van de onderhavige beslissing reikt evenwel mogelijk nog verder: de door de Hoge Raad gebezigde overwegingen leiden rechtstreeks tot de vraag naar het bestaansrecht van het vigerende gematigd-accusatoire strafgeding. Daarom vormt dit arrest wellicht een mijlpaal in de ontwikkeling van het strafprocesrecht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1990
AA19900961

Beantwoording rechtsvraag (194) straf(proces)recht

G.P.M.F. Mols

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komen onder andere de ontzegging van een advocaat tot de toegang van diens cliënt, inzage in de processtukken, verlening van de inverzekeringstelling en de vernietiging van afgeluisterde telefoongesprekken.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1991
AA19910169

Beantwoording rechtsvraag (212) casus voor eerstejaars

N.E. Algra

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars waarbij speelt in hoeverre iemand dient te voldoen aan bepaalde verzoeken van een agent in samenhang met de dwangmiddelen van aanhouding. Ook wordt er ingegaan op het vluchten van een verdachte en diefstal.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1992
AA19920431

Beantwoording rechtsvraag (213) strafprocesrecht

J.C.M. Leijten

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij de verschillende rechtsmiddelen die tegen dwangmiddelen kunnen worden ingezet aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
oktober 1992
AA19920627

Beantwoording rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komt in hoeverre de politie een bepaalde machtiging nodig heeft om een huis te betreden en in hoeverre het optreden dat in de casus geschetst wordt onrechtmatig is.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920536

Beantwoording rechtsvraag (266)

straf(proces)recht

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij dwangmiddelen, dagvaarding, bewijs, ontvankelijkheid van de officier aan de orde komen.

Perspectief | Rechtsvraag
februari 1998
AA19980119

Bewijs leveren tegen zichzelf. Huiszoeking.

Congres ‘Witteboordencriminaliteit in Nederland: Nieuwe instrumenten voor preventie en bestrijding van fraude’

J. Bockwinkel, P. Werdmuller

Dit jaar zullen binnen het Ministerie van Justitie de mogelijkheden voor aanpassing van het fiscaal en strafrechtelijk instrumentarium voor de bestrijding van witteboordencriminaliteit worden onderzocht. Aanleiding voor de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam om op 20 februari 1997 een congres 'Witteboordencriminaliteit in Nederland' te organiseren. Wij belichten hier enkele aspecten.

Overig | Rode draad | Sancties | Verdieping | Studentartikel
juni 1997
AA19970387

Controle door de FIOD

Hantering controlebevoegdheden door de fiscus in geval van verdenking

G. Knigge

Hoge Raad 26 april 1988, nr. 82.604, ECLI:NL:HR:1988:AD5708, NJ 1989, 390, mrs. Van der Ven, Jeukens, Mout, Davids, Govaerts; A-G Remmelink Uitspraak van de Hoge Raad met bijbehorende noot op het gebied van het fiscale strafprocesrecht. In deze uitspraak komt aan de orde in hoeverre iemand bij verdenking tot belastingontduiking een spreekplicht heeft en wat de bevoegdheden van de FIOD zijn. In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt er oudere jurisprudentie aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1988
AA19880772

De lijfsdwang heeft een januskop

P.H.J. Körver

Gijzeling is een ultimum remedium dat men tegenkomt in het civiele recht. In de praktijk vertoont het dwangmiddel echter vaak ook veel trekken van de strafrechtelijke lijfsdwang. Dient dit ingrijpende dwangmiddel onverkort gehandhaafd te worden in het Nederlandse recht?

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2007
AA20070663

De overheidsaansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door achteraf bezien ten onrechte toegepaste strafvorderlijke dwangmiddelen

J. Dekker

De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid voor schade door het achteraf bezien ten onrechte toepassen van dwangmiddelen tijdens opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft zich gedurende enkele jaren sterk ontwikkeld. Op 29 april 1995 is hierin verandering gekomen. Recentelijk heeft deze ontwikkeling met twee uitspraken van de Hoge Raad een nieuw hoofdstuk gekregen. In het verlengde van beide arresten wordt een aantal problemen besproken, die het leerstuk van de (on)rechtmatige overheidsdaad meebrengt.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1995
AA19950748

De RaRa-zaak: nederlaag?

F. Janssens

Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1989
AA19890186

Resultaat 1–12 van de 30 resultaten wordt getoond