huiszoeking

Toont alle 7 resultaten

Beantwoording rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Beantwoording van een rechtsvraag voor eerstejaars op het gebied van het strafprocesrecht. Aan de orde komt in hoeverre de politie een bepaalde machtiging nodig heeft om een huis te betreden en in hoeverre het optreden dat in de casus geschetst wordt onrechtmatig is.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1992
AA19920536

Bewijs leveren tegen zichzelf. Huiszoeking.

De RaRa-zaak: nederlaag?

F. Janssens

Opiniërend artikel waarbij aan de hand van de RaRa-zaak wordt ingegaan op de wetsuitleg bij strafvorderlijk optreden. Er wordt daarbij in gegaan op de werking van de huiszoeking en onrechtmatig verkregen bewijs.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1989
AA19890186

september 1989

Katern 32: Strafrecht

P.J. Baauw

december 1989

Katern 33: Europees recht

- UL Europa Instituut

juni 1993

Katern 47: Mensenrechten

J. van der Velde

Rechtsvraag (215) strafrecht

Binnentreden en huiszoeking door de politie

P.A.M. Mevis

Rechtsvraag op het gebied van het strafprocesrecht waarbij opsporingsbevoegdheden aan de orde komen, meer in het bijzonder huiszoeking en binnentreden van een woning.

Perspectief | Rechtsvraag
mei 1992
AA19920297

Toont alle 7 resultaten