De onroerende niet-nagetrokken CAI


Hoge Raad 6 juni 2003, nr. 36075, ECLI:NL:HR:2003:AD3578, JOR 2003, 222

In deze annotatie bij een arrest over de overdracht van een centrale-antenne-inrichting komen verschillende onderwerpen en problemen die spelen in het goederenrecht naar voren zoals het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken, het eigendomsvraagstuk en de natrekkingsregel.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.C.J.J. Kortmann

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030842

Hoge Raad 06-06-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AD3578) zaaknummer: 36075

eigendom natrekking overdracht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie