Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond

‘Biertje?’

Beantwoording rechtsvraag (319) Goederen- en insolventierecht

R.J. van Doornmalen, J.A.A.M. Verschure

Aan de hand van een goederechtelijke casus worden een aantal vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 2005
AA20050769

Afscheiding van bestanddelen en splitsing

J.B. Spath

Dit artikel behandelt de juridisch verhouding tussen afscheiding, splitsing, natrekking en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
februari 2004
AA20040091

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

9789493199156 - 22-09-2020

Circulair bouwen: knelpunten en oplossingen in het goederenrecht (Digitaal boek)

Van eigendom naar product-as-a-service

E.C.A Vermeulen

Post thumbnail Dit cahier behandelt de (on)mogelijkheden die het huidige goederen- en faillissementsrecht bieden om circulair bouwen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het product-as-a-service-model, te faciliteren.

9789493199156 - 22-09-2020

De huwelijksnacht van Tobias en Sarah, een Salomonsoordeel

P.A.M. Lokin

Post thumbnail In dit artikel wordt aan de hand van het schilderij 'De huwelijksnacht van Tobias en Sarah' geschreven over de vraag wie juridisch eigenaar is geworden nadat de twee schilderijen, waar het nieuwe schilderij uit is opgebouwd, samen zijn gevoegd. Aan de orde komen de leerstukken natrekking, vermenging en zaaksvorming.

Verdieping | Studentartikel
maart 2008
AA20080187

De onder uitsluitingsclausule verkregen grond en de daarop gebouwde nieuwe woning: nominaliteitsleer of beleggingsleer?

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 15 februari 2008, nr. C06/262HR, ECLI:NL:HR:2008:BC1856, LJN: BC1856, NJ 2008, 110 In deze zaak die is terechtgekomen bij de Hoge Raad is aan de orde in hoeverre een man na de scheiding kan meedelen in de waardestijging van een huis dat privé-eigendom is van zijn ex-vrouw maar dat met gemeenschappelijk geld is gebouwd. De vraag is hierbij of de nominaliteitsleer of de beleggingsleer geldt. In de noot wordt ook dieper ingegaan op nieuwe wetgeving waarin de beleggingsleer verankerd is.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2008
AA20080628

De onroerende niet-nagetrokken CAI

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 6 juni 2003, nr. 36075, ECLI:NL:HR:2003:AD3578, JOR 2003, 222 In deze annotatie bij een arrest over de overdracht van een centrale-antenne-inrichting komen verschillende onderwerpen en problemen die spelen in het goederenrecht naar voren zoals het onderscheid tussen roerende en onroerende zaken, het eigendomsvraagstuk en de natrekkingsregel.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 2003
AA20030842

De portacabin

S.C.J.J. Kortmann

Hoge Raad 31 oktober 1997, nr. 16404, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478, RvdW 1997, 215 (Ontvanger/Rabobank Terneuzen-Axel). Ook bekend als Portacabin-arrest. In de noot bij dit arrest wordt besproken welke criteria de Hoge Raad aandacht wanneer een zaak onroerend is in de zin van art. 3:3 lid 1 BW.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1998
AA19980101

De problematiek betreffende het eigendomsvoorbehoud en natrekking; van pandrecht naar voorrecht?

T.J. Bos

Post thumbnail

De verkoper onder een eigendomsvoorbehoud wordt gedegradeerd tot concurrent schuldeiser in het faillissement van de koper, indien de geleverde zaak door natrekking eigendom van de koper wordt. Dit artikel plaatst kanttekeningen bij de oplossing voor dit probleem uit het KNB-preadvies van Verheul en Verstijlen en schetst een alternatieve benadering, die neerkomt op het toekennen van een voorrecht aan de vordering van de voorbehoudsleverancier.

Verdieping | Studentartikel
december 2016
AA20160915

Een grensoverschrijdende treurwilg

S.E. Bartels

Hoge Raad 20 mei 2011, nr. 10/00077, ECLI:NL:HR:2011:BP9997, LJN: BP9997, NJ 2011, 241 (Stichting De Luwte/Verweerders Treurwilg en De Luwte/Van Velten) Een boom vlakbij of – zoals in het onderhavige geval – zelfs op de erfgrens kan aanleiding zijn voor een hoogoplopende burenruzie. Zo’n boom kan ook interessante juridische vragen opwerpen over natrekking, mandeligheid en verjaring. Op 20 mei 2011 deed de Hoge Raad uitspraak over de eigendom van een treurwilg die aanvankelijk op één perceel stond maar zo groeide dat hij de erfgrens passeerde. De voet van de stam stond dus deels op het ene perceel en deels op het buurperceel. De vraag die in cassatie centraal stond was: van wie is die boom?

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 2011
AA20110636

Eigendomsverkrijging van meteorieten: toe-eigening, natrekking, aanwas of schatvinding?

J.E. Jansen

Post thumbnail Van wie is een meteoriet? De Nederlandse literatuur en rechtspraak zwijgen over deze kwestie. In Frankrijk, Amerika, Duitsland en Oostenrijk is dat anders. Verschillende oplossingen worden aangedragen: er zou sprake zijn van eigendomsverkrijging door toe-eigening, natrekking, aanwas of schatvinding. Een rechtsvergelijkende rondgang is de moeite waard omdat hij interessante vragen opwerpt over de reikwijdte van de verschillende originaire wijzen van eigendomsverkrijging.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 2020
AA20201048

Goederenrecht en het menselijk lichaam

J.E. Jansen

Jelle Jansen schrijft over de goederenrechtelijke status van het menselijk lichaam, en van door het lichaam afgescheiden of in het lichaam aangebrachte objecten.

Bijzonder nummer | Gezondheidsrecht
juli 2011
AA20110512

Resultaat 1–12 van de 17 resultaten wordt getoond