De Nederlandse Jurisprudentie


In deze Meesters-column wordt het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie beschreven dat in 1988 75 jaar bestaat. In het artikel wordt beschreven hoe het belangrijkste Nederlandse jurisprudentietijdschrift, dat uitsluitend civielrechtelijk en strafrechtelijke uitspraken publiceert, te werk gaat bij het selecteren van zaken, de verdeling van de gepubliceerde in civiel- en strafrechtelijk van aard en de verhouding tussen cassatie-uitspraken en feitelijke uitspraken. Ook wordt er in gegaan op de annotatoren van het tijdschrift.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.G.C. Crommelin

Verschijning: november 1988

Archiefcode: AA19880752

annotatie cassatie feitenrechtspraak Hoge Raad Nederlandse jurisprudentie rechtsgebied selectiecriteria

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie

Opinie Column