Toont alle 5 resultaten

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

De blauwe bijbel en het rode boekje

Het grensverkeer tussen privaatrecht en strafrecht: symposium 3 juni 1994 Leiden

M.A. Leijten

Bespreking van een symposium in 1994 waarbij de raakvlakken tussen het burgerlijk recht en het strafrecht besproken werden. In dit artikel komen de onderwerpen aan de orde die op het symposium besproken werden; dit waren onder meer: de overlapping tussen beide grensgebieden of zelfs het ontbreken van het strafrecht in het Romeinse recht, punitive damages in het Angelsaksische recht, onschuldpresumptie in het privaatrecht en zorgplichten in het privaatrecht.

Verdieping | Studentartikel
oktober 1994
AA19940645

De Nederlandse Jurisprudentie

R.G.C. Crommelin

In deze Meesters-column wordt het tijdschrift Nederlandse Jurisprudentie beschreven dat in 1988 75 jaar bestaat. In het artikel wordt beschreven hoe het belangrijkste Nederlandse jurisprudentietijdschrift, dat uitsluitend civielrechtelijk en strafrechtelijke uitspraken publiceert, te werk gaat bij het selecteren van zaken, de verdeling van de gepubliceerde in civiel- en strafrechtelijk van aard en de verhouding tussen cassatie-uitspraken en feitelijke uitspraken. Ook wordt er in gegaan op de annotatoren van het tijdschrift.

Opinie | Column
november 1988
AA19880752

Rode draad ‘Milieurecht’ inleiding

E. Florijn, R. Glas, R.Th. Mirck

Inleiding bij de Rode draad van het jaar 1990 die ziet op het Milieurecht.

Overig | Rode draad | Milieurecht
februari 1990
AA19900085

Woord vooraf

D.A. Groenewoud, B. Groothoff, M.W. Kouwenberg, E.E. Maathuis

Post thumbnail In 2023 staat de Rode Draad in het thema van ‘Snijvlakken & Kruisbestuivingen’ en bevat een reeks artikelen van auteurs die zich begeven op het snijvlak van verschillende rechtsgebieden. Zij laten zien hoe deze rechtsgebieden elkaar in positieve zin beïnvloeden, of juist hoe uitgangspunten van de betreffende rechtsgebieden zozeer uiteenlopen dat van harmonieus samengaan geen sprake (b)lijkt te zijn.

Rode draad | Snijvlakken & Kruisbestuivingen
januari 2023
AA20230054

Toont alle 5 resultaten