De malus in de eindfase?-de CRvB over de WAO-boetes


Centrale Raad van Beroep (CRvB) 15 februari 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1348, nr. 1994/2TAV-AAW

In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt de malus-regeling besproken die is ingevoerd bij de WAO. De noot biedt uitgebreide informatie over de regeling.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Riphagen

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950497

Centrale Raad van Beroep 15-02-1995 (ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1348) zaaknummer: 1994/2TAV-AAW

arbeidsongeschiktheid criminal charge malus-regeling sociale zekerheid

Sociaal-economisch recht Sociaal rechtStaats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie