arbeidsongeschiktheid

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond

Arbeidsongeschiktheid of reïntegratie: samenhang of loskoppeling?

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 6 december 1990, ECLI:NL:CRVB:1990:ZB1532, RSV 1991/91, nr. AAW/WAO1989/793 Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die als kapstok dient voor de daarbij behorende noot over arbeidsongeschiktheid en de wetswijzigingen die daarover destijds in aantocht waren.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1991
AA19911019

Beantwoording rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht waarbij de ongelijkheid van een gegeven arbeidsongeschiktheidsuitkering centraal staat.

Perspectief | Rechtsvraag
juli 1995
AA19950632

De CRvB en de ‘verborgen’ ziekte: de ME-problematiek

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 4 juni 1997, ECLI:NL:CRVB:1997:AL8065, RSV 1998/39, nrs. 95/7669AAWAO en 96/265ZW, (USZ/SVB) In deze uitspraak van de CRvB wordt ingegaan op de problematiek rondom de vaststelling van de ziekte ME en of de diagnose van deze ziekte ook arbeidsongeschiktheid met zich meebrengt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970884

De malus in de eindfase?-de CRvB over de WAO-boetes

J. Riphagen

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 15 februari 1995, ECLI:NL:CRVB:1995:ZB1348, nr. 1994/2TAV-AAW In deze uitspraak en de daarbij behorende noot wordt de malus-regeling besproken die is ingevoerd bij de WAO. De noot biedt uitgebreide informatie over de regeling.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 1995
AA19950497

maart 2002

Katern 82: Sociaal recht

G.J.J. Heerma van Voss, J. Heinsius

juni 2003

Katern 87: Sociaal recht

J. Heinsius

maart 2006

Katern 98: Sociaal recht

J. Heinsius

Minder mensen in de WAO: bezweringsformule of beleid?

R. de Waal

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de instroom in van mensen die gebruikmaken van een WAO-uitkering. In het artikel wordt in het bijzonder de nadruk gelegd op mensen die aids hebben en in hoeverre dit invloed heeft op de gebruikmaking van rechten die voortvloeien uit de WAO en de Ziektewet.

Opinie | Opiniërend artikel
maart 1991
AA19910231

Reaktie op: ‘De juridische studie in het perspectief van de werkgelegenheid’ (Inclusief nawoord)

J.W. Biard

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd artikel (AA19870763 en AA19880025) waarbij aan de orde komt welke kansen er zijn voor juristen op de arbeidsmarkt en op welke wijzen juristen kunnen voorzien in hun levensonderhoud. In dit artikel wordt er ingegaan op de huursubsidie en uitkeringen. Inclusief nawoord door prof.mr. N.H.M. Roos.

Opinie | Reactie/nawoord
mei 1988
AA19880315

Rechtsvraag (241) Sociaal recht

J. Riphagen

Rechtsvraag op het gebied van het sociaal-verzekeringsrecht meer in het bijzonder arbeidsongschiktheid waarin het verschil van toegekende uitkering aan de orde komt terwijl de twee personen met klachten dezelfde mate van arbeidsongschiktheid hebben die ook dezelfde oorsprong heeft.

Perspectief | Rechtsvraag
maart 1995
AA19950229

Reïntegratie onmogelijk – toch loon doorbetalen?

J. Riphagen

Hoge Raad 17 januari 2003, nr. C01/168HR, ECLI:NL:HR:2003:AF0175, JAR 2003, 41 (Stal/UWV) Een werknemer van het GAK is na een ongeval arbeidsongeschikt geworden. Verschillende pogingen tot reïntegratie mislukken en ook het volgen van cursussen geeft onvoldoende garantie op een succesvolle herplaatsing. Onder deze omstandigheden achtte de rechtbank de werkgever niet verplicht tot herplaatsing. Toch wees de rechtbank de loonvordering van de werknemer toe, omdat het onderzoek dat duidelijk maakte dat reïntegratie in feite onmogelijk was, eerst in de loop van de procedure was afgerond.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2004
AA20040358

Stelselherziening en een arbeidsongeschikte werknemer

E.P. de Jong

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 29 februari 1984, ECLI:NL:CRVB:1984:AM7716, nr. WAO 1982/B 157

Annotaties en wetgeving | Annotatie
september 1986
AA19860558

Resultaat 1–12 van de 14 resultaten wordt getoond