De klachtplicht van de teleurgestelde koper


Hoge Raad 29 juni 2007, nr. C06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, RvdW 2007, 636 (Pouw/Visser)

In dit arrest en de daarbij behorende noot staat het klachtrecht van de koper centraal bij non-conformiteit van de geleverde zaak. Besproken wordt wanneer de klachttermijn begint te lopen. Daar aan voorafgaand is er ook nog sprake van een onderzoekstermijn. Verschillende factoren die bij beide termijnen een rol spelen worden besproken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: mei 2008

Archiefcode: AA20080362

Hoge Raad 29-06-2007 (ECLI:NL:HR:2007:AZ7617) zaaknummer: C06/002HR

klachtplicht non-conformiteit onderzoeksplicht termijnen

Burgerlijk recht

Annotaties en wetgeving Annotatie