termijnen

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

De klachtplicht van de teleurgestelde koper

T. Hartlief

Hoge Raad 29 juni 2007, nr. C06/002HR, ECLI:NL:HR:2007:AZ7617, RvdW 2007, 636 (Pouw/Visser) In dit arrest en de daarbij behorende noot staat het klachtrecht van de koper centraal bij non-conformiteit van de geleverde zaak. Besproken wordt wanneer de klachttermijn begint te lopen. Daar aan voorafgaand is er ook nog sprake van een onderzoekstermijn. Verschillende factoren die bij beide termijnen een rol spelen worden besproken.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
mei 2008
AA20080362

Enkele wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering (voorlopige hechtenis en bepalingen houdende termijnen)

F.D. van Asbeck

In dit artikel worden de wijzigingen in het Wetboek van Strafvordering beschreven. Het gaat daarbij om bepalingen die zien op de voorlopige hechtenis. De wijzigingen ten aanzien van de termijnen voor bewaring, rechterlijke bevoegdheden en andere processuele bevoegdheden. De tweede wet die besproken wordt, is de Termijnenwet. Deze wet regelt met name een verruiming van de termijnen in het vooronderzoek om te voorkomen dat overschrijding daarvan leiden tot nietigheden en vormverzuimen.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
december 1992
AA19920784

Incest en verjaring, waar blijft de wetgever?

P. van der Grinten, H. Moons

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de verjaring bij incest. De redacteuren bepleiten een andere manier van verjaring waarbij de verjaringstermijn pas begint te lopen bij het meerderjarig worden van het incestslachtoffer.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910602

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2002 nr. 75

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 69

duur vreemdelingenbewaring en meewerkcriterium

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 49

Dublin, termijnen en beroep

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 50

uitstel beslissing in strijd met rechtszekerheid

Noot: I. van Beek

07-07-2005 Nationale Ombudsman zaaknummer: 2005/192

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2005 nr. 59

besluitmoratorium en toepassing van artikel 8:72 lid 5 Awb

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 48

Roemeense zelfstandige

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2006 nr. 72

termijnoverschrijding Dublinverordening is bindend

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 59

uitspraak in het openbaar

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2007 nr. 63

het beroep tegen vreemdelingenbewaring is niet aan een termijn gebonden

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond