De Jong/Carnifour


Hoge Raad 30 november 2001, nr. C00/041HR, ECLI:NL:HR:2001:AD3953, RvdW 2001, 196 (De Jong/Carnifour)

Derdenbeslag. Verklaring van derde-beslagene op de voet van artikel 476a Rv. Staat het de derde beslagene vrij zijn verklaring, zo die onjuist is, te herroepen of te wijzigen? Onrechtmatige daad; rechtsverwerking. Geen analoge toepassing artikel 3:35 en 3:36 BW.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.I.M. van Mierlo

Verschijning: april 2002

Archiefcode: AA20020276

Hoge Raad 30-11-2001 (ECLI:NL:HR:2001:AD3953) zaaknummer: C00/041HR

derdenbeslag onrechtmatige daad rechtsverwerking

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie