De Europese Commissie op dit moment en in de toekomst


‘Brussel verbiedt steun aan noodlijdende voetbalclubs’. Soortgelijke koppen waren de laatste tijd te lezen in de Nederlandse media. Met ‘Brussel’ blijkt bij nadere bestudering meer dan één ding te worden bedoeld. Vaak doelt men op de Europese Gemeenschap of Europese Unie als geheel. Minstens even vaak blijkt dat eigenlijk wordt gesproken over de Europese Commissie. Wat is nu deze Europese Commissie, wat is haar rol en hoe functioneert zij? Op deze en andere vragen zal hieronder worden ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.B.B. Vedder

Verschijning: april 2003

Archiefcode: AA20030266

bevoegdheid Europese Commissie machtenscheiding mededinging staatssteun

Internationaal Europees en buitenlands recht

Verdieping Verdiepend artikel