De canon van juridisch Nederland


In dit artikel, behorende bij de Rode draad 2009 ‘Canon van het Recht’ wordt ingegaan op het woord canon en wordt de rode draad ingeleid en uitgelegd. Daarbij gaat Lokin in op de ‘Canon van Nederland’ die in vijftig vensters de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis weergeeft. Lokin vraagt zich af of juristen afzijdig kunnen blijven bij alle verschijningen van canons op velerlei gebied. Zeven hoogleraren bespreken in de volgende afleveringen van Ars Aequi 50 gebeurtenissen en/ of personen beschreven die voor het geldende Nederlandse recht van zo grote betekenis zijn (geweest) dat iedere jurist een gesprek erover zou moeten kunnen beginnen met iedere andere jurist zonder dat hij hoeft uit te leggen wie of wat.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H.A. Lokin

Verschijning: februari 2009

Archiefcode: AA20090130

Canon van het Recht geschiedenis invloed positief recht verandering

Metajuridica RechtsfilosofieRechtsgeschiedenis

Overig Rode draad Canon van het Recht