Toont alle 9 resultaten

De canon van juridisch Nederland

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de Rode draad 2009 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op het woord canon en wordt de rode draad ingeleid en uitgelegd. Daarbij gaat Lokin in op de 'Canon van Nederland' die in vijftig vensters de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis weergeeft. Lokin vraagt zich af of juristen afzijdig kunnen blijven bij alle verschijningen van canons op velerlei gebied. Zeven hoogleraren bespreken in de volgende afleveringen van Ars Aequi 50 gebeurtenissen en/ of personen beschreven die voor het geldende Nederlandse recht van zo grote betekenis zijn (geweest) dat iedere jurist een gesprek erover zou moeten kunnen beginnen met iedere andere jurist zonder dat hij hoeft uit te leggen wie of wat.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2009
AA20090130

De nieuwe Nederlandse corporate governance code 2008

W.B. Kuijpers, M. Meinema

Post thumbnail Op 10 december 2008 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (hierna: de Commissie Frijns) de aangepaste Nederlandse corporate governance code gepubliceerd. De door de Commissie Tabaksblat in 2003 vastgestelde Nederlandse corporate governance code is daarmee aan de actualiteit aangepast. De nieuwe Code moet nog door het kabinet wettelijk worden verankerd, zodat Nederlandse beursvennootschappen verplicht worden de principes en best practice-bepalingen uit de aangepaste Code toe te passen of in hun jaarverslag uit te leggen waarom zij deze niet toepassen (‘pas toe of leg uit’-beginsel). In dit artikel wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van de Code, de verhouding tussen de Code en de wetgeving en de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de Code uit 2003.

Verdieping | Studentartikel
maart 2009
AA20090178

Economen en wetgeving

E.J. Bomhoff

Deze maand staat in de rubriek `mening´ de visie van andere academici op de jurist en zijn wetenschap centraal. In dit artikel gaat Bomhoff in op de invloed die de economie en sociaal-wetenschappelijke studies kunnen hebben op wetgeving en beleid.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2001
AA20010753

Europa verovert het privaatrecht

J.W. van de Gronden, E.H. Hondius

In dit artikel wordt de nieuwe Asser-Hartkamp besproken in welk boek de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht centraal staat. De structuur en de bronnen worden besproken alsmede het feit dat het boek zowel voor de Europeesrechtelijke jurist als de civilist een belangrijk werk kan zijn.

Literatuur | Boekbespreking
juni 2009
AA20090424

Privaatrechtelijk onderzoek? Niet meer nodig!

E.H. Hondius

In dit opiniërende artikel wordt ingegaan op de bedreiging van het rechtswetenschappelijk onderwijs, met name op het gebied van het privaatrecht. Aan de orde komen onder meer de soorten van onderzoek, de financiering en de zeggenschap over het onderzoek.

Opinie | Opiniërend artikel
juli 1995
AA19950562

Rechtsvraag (196) Europees milieurecht

Rode draad

J.H. Jans

Rechtsvraag behorende bij de rode draad 'milieurecht' waarbij ingegaan wordt op de Europese aspecten van het milieurecht. De vraag wordt gesteld in hoeverre de Nederlandse overheid nog kan ingrijpen bij afvalstoffenverwerking en -vervoer.

Overig | Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Milieurecht
juni 1990
AA19900404

Toezicht op de toezichthouders: hoe kunnen NGO’s ter verantwoording worden geroepen?

N. Jägers

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de verantwoordelijkheid van NGO's. In het artikel komt naar voren hoe NGO's verantwoording moeten afleggen en waarom dat van belang is. Na een omschrijving van wat NGO's zijn, wordt hun huidige rol in de internationale gemeenschap besproken. Daarna worden de urgentie en de wijze van de verantwoordingsplicht van de NGO besproken.

Verdieping | Studentartikel
november 2008
AA20080781

Twintig boeken die de (mijn) wereld veranderden

E.H. Hondius

Post thumbnail

In de rubriek Bijzondere boeken zal iedere maand een vooraanstaand jurist vertellen over een boek dat, of een auteur die voor de ontwikkeling van zijn rechtsdenken van waarde is geweest. Ewoud Hondius opent de reeks en pakt het meteen grondig aan: hij noemt twintig boeken die zijn wereld veranderden.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
januari 2013
AA20130006

Zeven, sluizen en incasseren: wat cassatieadvocaten bijdragen aan rechtsvorming door de Hoge Raad

M.V. Polak

Cassatieadvocaten zijn uit op winst in de voorliggende zaak. Rechtsvorming door de Hoge Raad is daaraan ondergeschikt. Toch leveren cassatieadvocaten een bijdrage aan deze rechtsvorming. Door het adequaat selecteren en presenteren van zaken kunnen zij de Hoge Raad soms principiële uitspraken ontlokken.

Overig | Rode draad | Raad en daad | Verdieping | Verdiepend artikel
juni 2005
AA20050423

Toont alle 9 resultaten