Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

25 maart 1957: oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

W.T. Eijsbouts

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2010
AA20100117

De Algemene wet bestuursrecht: een grote sprong voorwaarts

L.J.A. Damen

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100421

De canon van juridisch Nederland

J.H.A. Lokin

Post thumbnail In dit artikel, behorende bij de Rode draad 2009 'Canon van het Recht' wordt ingegaan op het woord canon en wordt de rode draad ingeleid en uitgelegd. Daarbij gaat Lokin in op de 'Canon van Nederland' die in vijftig vensters de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis weergeeft. Lokin vraagt zich af of juristen afzijdig kunnen blijven bij alle verschijningen van canons op velerlei gebied. Zeven hoogleraren bespreken in de volgende afleveringen van Ars Aequi 50 gebeurtenissen en/ of personen beschreven die voor het geldende Nederlandse recht van zo grote betekenis zijn (geweest) dat iedere jurist een gesprek erover zou moeten kunnen beginnen met iedere andere jurist zonder dat hij hoeft uit te leggen wie of wat.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2009
AA20090130

De Lex Van Oven

M.J.A. van Mourik

Vanaf april 2009 verschijnt in Ars Aequi de ‘canon van het recht’ met daarin alles wat je moet weten om bij juridisch triviant een kans te maken. Elke maand komen drie of vier vensters aan bod. De canon is samengesteld door een commissie van gerenommeerde hoogleraren uit verschillende rechtsgebieden en van verschillende faculteiten, te weten: Tineke Cleiren, Corjo Jansen, Tijn Kortmann, Hans Nieuwenhuis, Sacha Prechal en Raymond Schlössels onder voorzitterschap van Jan Lokin.

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
februari 2010
AA20100120

De oratie van prof. mr. A.A.G. Peters

C. Kelk

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100352

Eenzame hoogte: het DES-arrest

J.H. Nieuwenhuis

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100417

Frailty, Thy Name Is Woman. Marguerite Johnston tegen Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary

A. Looijestijn-Clearie

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100358

Het Benthem-arrest (1985)

A.J. Bok

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100354

Het Europese kartelrecht

P.J. Slot

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100424

Het Harmonisatiewet-arrest ofwel: de plaats van de rechter

J.A. Peters

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
mei 2010
AA20100361

Het Toetsingsarrest

D. Venema

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
december 2009
AA20090846

Het Verdrag van Maastricht

F.A.N.J. Goudappel

Overig | Rode draad | Canon van het Recht
juni 2010
AA20100419

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond