Davidoff/Gofkid


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 9 januari 2003, zaaknr. C-292/00, ECLI:EU:C:2003:9 (Davidoff/Gofkid)

De bescherming van bekende merken geldt, ondanks de tekst van artikel 5 lid 2 Merkenrichtlijn, ook wanneer dit merk of een daarmee overeenstemmend teken wordt gebruikt voor soortgelijke waren of diensten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Ch.E.F.M. Gielen

Verschijning: oktober 2003

Archiefcode: AA20030781

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 09-01-2003 (ECLI:EU:C:2003:9) zaaknummer: C-292/00

merkenrecht onderscheidend vermogen verwarringsgevaar

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie