Causa-begrippen in het klassieke (en Justiniaanse) zakenrecht


Proefschrift waarin het titelbegrip als leverings-, bezits-, verjaringsvereiste vanuit het Nederlands recht met het Romeins recht wordt vergeleken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.H. Pool

Verschijning: januari 1996

Archiefcode: AA19960077

causa Digesten Justianus overdracht rechtsvergelijking titel vereiste

Burgerlijk recht VermogensrechtMetajuridica Romeins recht

Literatuur Proefschriftbijdrage