Burgerlijke rechter of bestuursrechter? Succes is een keuze


In dit redactioneel wordt het arrest Groningen/Raatgever besproken, waar de Hoge Raad het beginsel van de formele rechtskracht, de burgerlijke rechter moet uitgaan van de juistheid van een besluit wanneer dit met voldoende waarborgen is omkleed, lijkt te verlaten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Kaandorp, G. Reisenstadt

Verschijning: maart 2000

Archiefcode: AA20000135

feitelijke handeling formele rechtskracht onrechtmatig overheidhandelen schadevergoeding zuiver schadebesluit

Burgerlijk recht

Opinie Redactioneel