Toont alle 5 resultaten

Burgerlijke rechter of bestuursrechter? Succes is een keuze

D. Kaandorp, G. Reisenstadt

In dit redactioneel wordt het arrest Groningen/Raatgever besproken, waar de Hoge Raad het beginsel van de formele rechtskracht, de burgerlijke rechter moet uitgaan van de juistheid van een besluit wanneer dit met voldoende waarborgen is omkleed, lijkt te verlaten.

Opinie | Redactioneel
Maart 2000
AA20000135

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2008 nr. 72

bezwaarmogelijkheid tegen ambtshalve weigering pardonaanbod

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2010 nr. 91

Opvang of bewaring?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2014 nr. 89

opleggen meldplicht in gezinslocatie is feitelijke handeling

Schakelingen tussen Algemene wet bestuursrecht en Nieuw BW

F.J. van Ommeren

In dit artikel staat de relatie tussen het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) centraal, in het bijzonder het verband tussen (schakelbepaling) artikel 3.1.1 lid 2 Awb en (schakelbepaling) artikel 3.2.21 NBW. Een schakelbepaling is een bepaling die een bepaalde regeling van overeenkomstige toepassing verklaart op verhoudingen waarvoor die regeling niet is geschreven.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
September 1988
AA19880549

Toont alle 5 resultaten