Bewijs leveren tegen zichzelf. Huiszoeking.


Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM/ECHR) 25 februari 1993, Application no. 10828/84, ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884 (Funke v. France)

Uitspraak van het EHRM waarbij twee aspecten aan de orde komen. Ten eerste is het verplicht ter beschikking stellen aan de douane bij verdenking van een strafbaar feit in strijd met het zwijgrecht van een verdachte. Ten tweede is het dwangmiddel van de huiszoeking niet met genoeg waarborgen omkleed.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.H.J. Swart

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930672

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 25-02-1993 (ECLI:CE:ECHR:1993:0225JUD001082884) zaaknummer: 10828/84

dwangmiddel fair trial huiszoeking meewerken aan eigen veroordeling nemo tenetur-beginsel zwijgrecht

Internationaal Europees en buitenlands recht Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Annotaties en wetgeving Annotatie