Belang van het kind?


In dit redactioneel wordt de vraag behandeld of de kinderrechter een besluit van de gezinsvoogdij-instelling in volle omvang mag toetsen aan de zorgvuldigheidseisen welke de Awb aan de voorbereiding van het besluit stelt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): C.A. Oudshoorn, R.M. Pasma

Verschijning: mei 2004

Archiefcode: AA20040323

family life marginale toetsing uithuisplaatsing

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Opinie Redactioneel