marginale toetsing

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond

Belang van het kind?

C.A. Oudshoorn, R.M. Pasma

In dit redactioneel wordt de vraag behandeld of de kinderrechter een besluit van de gezinsvoogdij-instelling in volle omvang mag toetsen aan de zorgvuldigheidseisen welke de Awb aan de voorbereiding van het besluit stelt.

Opinie | Redactioneel
mei 2004
AA20040323

Bestuur en burgerlijke rechter II

E.M.H. Hirsch Ballin

Hoge Raad 16 mei 1986, nr. 12818, ECLI:NL:HR:1986:AC9354 (Landbouwvliegers - Spuitvliegen) Tweede deel in de serie waarin het handelen van de burgerlijke rechter in bestuursrechtelijke zaken centraal staat. In deze bijdrage komt aan de welke beoordelingscriteria de burgerlijke rechter moet aanleggen bij het beoordelen van bestuurshandelen. Daarbij wordt een groot aantal uitspraken aangehaald.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 1988
AA19880114

De examinator getoetst

J.S. Kortmann, K. Schrijvers

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de terugkomst van de marginale toetsing bij het College van Beroep van Examens dat onder meer oordeelt over waargenomen fraude door examinators tijdens tentamens.

Opinie | Redactioneel
maart 1995
AA19950167

december 1998

Katern 69: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

december 2002

Katern 85: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

juni 2003

Katern 87: Vreemdelingenrecht

P. Mendelts

december 2005

Katern 97: Europees recht

- UL Europa Instituut

Kwantum-belangenafweging

I.C. van der Vlies

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 9 mei 1996, ECLI:NL:RVS:1996:ZF2153, nr. H01950337, JB 1996, 158, m.nt. F.A.M.S In deze uitspraak buigt de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State zich over de verhouding tussen rechter en bestuur. Naar haar oordeel behoort de rechter, in het licht van de toelichting op artikel 3:4, tweede lid, Awb, zich te beperken tot een marginale toetsing van de belangenafweging die door het bestuur is verricht. Zij komt, anders dan de lagere rechter, tot het oordeel dat het besluit, een vrijstellingsbesluit, de toets aan het recht kan doorstaan.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 1997
AA19970043

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2001 nr. 18

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 36

onderzoek naar bezit vreemde nationaliteit: rechtsvraag of beoordeling van feiten?

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 46

marginale toetsing in het vreemdelingenrecht

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 2004 nr. 52

verstopt in kippenhok: niet lijfelijk aanwezig

Resultaat 1–12 van de 28 resultaten wordt getoond