Toont alle 9 resultaten

Belang van het kind?

C.A. Oudshoorn, R.M. Pasma

In dit redactioneel wordt de vraag behandeld of de kinderrechter een besluit van de gezinsvoogdij-instelling in volle omvang mag toetsen aan de zorgvuldigheidseisen welke de Awb aan de voorbereiding van het besluit stelt.

Opinie | Redactioneel
Mei 2004
AA20040323

De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

P.W.S. Boer, T.C. Borman, E.A. Brijder, C.C.M. van Deudekom, P. van der Grinten, D.J. Hesemans, T. Heukels, J. van der Hoeven, F. van Laanen, H.M. van Maurik, M. Meinema, C.R. van Strijen, L.J. Vester, J.M.I. Vink, J.H. van der Winden

Op 24 april 2020 trad de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid in werking. De wet bevat diverse spoedeisende tijdelijke voorzieningen in verband met de coronacrisis. In deze bijdrage geven vijftien wetgevingsambtenaren van het Ministerie van Justitie en Veiligheid die een bijdrage hebben geleverd aan deze spoedwet, een beschrijving van de inhoud en het totstandkomingsproces.


Advertorial

Volop online leren met een webinarbundel

Wilt u in de komende periode meerdere webinars volgen? Met een
CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en geregeld uw kennis aanscherpen. Zo kunt u flexibel en voordelig deelnemen aan CPO-webinars. U kunt kiezen uit twee webinarbundels: de Webinarbundel 10 punten en de Webinarbundel Onbeperkt. Met de Webinarbundel 10 punten kunt u voor een totaal aan 10 PO-punten webinars volgen (€ 595,-). Wilt u een jaar lang onbeperkt webinars kunnen volgen? Kies dan voor de Webinarbundel Onbeperkt. Voor € 895,- (btw-vrij) kunt u hiermee 12 maanden lang volop online leren.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
Juni 2020
AA20200598

De uithuisplaatsing van pasgeborenen: is de Nederlandse praktijk houdbaar?

S.B. Boekema

Post thumbnail De uithuisplaatsing van een pasgeboren kind is een vergaande en ingrijpende maatregel. Desondanks vinden in Nederland regelmatig zogenaamde ‘uitbuikplaatsingen’ plaats. Deze kinderbeschermings­maatregel is niet vrij van kritiek en ook het EHRM is streng ten aanzien van dit onderwerp. In dit artikel wordt bekeken hoe de uithuisplaatsing van pasgeborenen in Nederland juridisch wordt onderbouwd en in hoeverre dit aansluit op de jurisprudentie van het EHRM.

Opinie | Opiniërend artikel
September 2021
AA20210822

Geweld binnenshuis: uithuisplaatsing plegers in discussie

K.D. Lünnemann

Dit artikel behandelt de problematiek van huiselijk geweld en de daarmee samenhangende vragen omtrent uithuisplaatsing. Het lijkt erop dat de trend voorzet om in plaats van de slachtoffers in veiligheid te brengen , de dader het huis uit te plaatsen.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2002
AA20020882

Maart 1994

Katern 50: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

December 2001

Katern 81: Personen- familie- en jeugdrecht

J.H. de Graaf

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Beantwoording rechtsvraag (315) Personen- en familierecht

S.F.M. Wortmann

Aan de hand van een personen- en familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld, welke vervolgens worden opgelost.

Perspectief | Rechtsvraag
Oktober 2004
AA20040754

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Rechtsvraag (315) Personen- en familierecht

S.F.M. Wortmann

Aan de hand van een Personen- en Familierechtelijke casus worden enkele vragen gesteld en vervolgens uitgewerkt.

Perspectief | Rechtsvraag
Mei 2004
AA20040380

Zorg om de jeugdzorg; kinderrechters aan zet

Toont alle 9 resultaten