Beantwoording rechtsvraag (282) vennootschapsrecht


Aan de hand van een vennootschapsrechtelijke casus zijn enkele vragen gesteld, waarna de lezers van dit blad werden opgeroepen hun antwoorden in te sturen, hier zijn de antwoorden op de gestelde vragen gegeven.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Verhorst, H.J. Vetter

Verschijning: februari 2000

Archiefcode: AA20000122

aansprakelijkheid bestuurder commissaris onrechtmatige daad rechtsvraag vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Perspectief Rechtsvraag