Rode draad

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

50 jaar juridisch studentenblad Ars Aequi

D.W.F. Verkade

In dit artikel door oud-redacteur en contacthoogleraar Verkade wordt de geschiedenis van Ars Aequi besproken. Aan de orde komen de opbouw van het blad, de redacteuren, tijdlijn en de bijzondere nummers.

Verdieping
oktober 2001
AA20010707

Beantwoording rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Beantwoording van een rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de medische beroepsaansprakelijkheid centraal staat en er onder meer gekeken wordt naar de medische behandelingsovereenkomst en alle eisen die daaruit voortvloeien bij het bewijzen van een medische beroepsfout en aansprakelijkheid vast te stellen.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
september 1995
AA19950726

Beantwoording rechtsvraag (252) onrechtmatige daad in de sport

C.J.J.M. Stolker

Beantwoording rechtsvraag inn het kader van de Rode draad 'Sport en recht' waarbij er allerlei aansprakelijkheidsvragen opkomen.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1996
AA19960595

Bij het begin van het lustrumjaar 1991

Ars Aequi Libri

Redactioneel artikel als aankondiging van de Lustrum rode draad 'Van oude dingen...' waarin oude artikelen van Ars Aequi naar voren komen.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910004

Commerciële aspecten van de sport

H.T. van Staveren

Vercommercialisering heeft te maken met de verkoop van een product. Dat product bestaat uit de sportprestaties van de sportorganisatie — de club, de bond of een andere soortgelijke organisatie — en uit de sportprestaties van de betrokken sporters. Bij de verkoop van het product is natuurlijk van groot belang wie de rechten op die prestaties kan doen gelden. Dit artikel gaat in op de rechten van de sportorganisatie en de sporter op hun respectievelijke prestaties alsmede op de verhouding tussen die rechten.

Overig | Rode draad | Sport en recht
december 1996
AA19960744

De aansprakelijkheid van de sporttrainer voor letselschade van de sporter

C. Koorn

In 1995 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat inmiddels bekend staat als de Emmense turnster. Dit arrest, waarbij een sportvereniging en haar trainster aansprakelijk werden gesteld voor het letsel van een turnster, heeft in de sportwereld voor veel beroering gezorgd. De vraag is of er ten aanzien van de aansprakelijkheid van trainers/coaches algemene regels te geven zijn.

Literatuur | Proefschriftbijdrage | Overig | Rode draad | Sport en recht
oktober 1996
AA19960663

Een platonisch voorspel

Woord vooraf bij de Rode draad 'Recht en seksualiteit'

T.A. Keijzer, C.C. de Kluiver, T. Kok, A.M. Overheul, L.S.A. Trapman

Post thumbnail

Dit is het voorwoord bij de Rode draad 2016 getiteld 'Recht en Seksualiteit'.

Rode draad | Recht en seksualiteit
januari 2016
AA20160053

Inleiding Rode draad ‘Europa in zicht’

F. Jaspers, K.J. Krzeminski, H. van der Zwan

In deze inleiding wordt een beschrijving gegeven bij het ontwerp van de Rode draad 'Europa in zicht'.

Overig | Rode draad | Europa in zicht
januari 2005
AA20050009

Inleiding Rode Draad ‘Recht en Literatuur’

Ars Aequi Libri

een nieuw thema de komende maanden voor 'Rode draad' zal zijn Recht en Literatuur.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
januari 2004
AA20040007

Rechtsvraag (243) Medisch beroep

E.W. van Slooten

Rechtsvraag in het kader van de Rode draad 'beroepsaansprakelijkheid' waarbij de beroepsaansprakelijkheid van een arts aan de orde is.

Perspectief | Rechtsvraag | Rode draad | Beroepsaansprakelijkheid
april 1995
AA19950310

Rode draad ‘Te land, ter zee en in de lucht’

Een juridische wereldreis

M.T. Beumers, P.H.M. Broere, J.R. Duin, A.M. Overheul, F.Q. van de Pol, P.G.J. Wissink

Post thumbnail

Dit is de inleiding van de Rode draad 2017. Het onderwerp is ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Er zijn de laatste decennia bijzondere ontwikkelingen geweest in onze wateren, onder onze voeten en boven onze hoofden: van ruimtereizen tot moderne piraterij en van drijvende steden tot vluchtelingenstromen. Ars Aequi besteedt in deze serie dan ook graag aandacht aan de juridische consequenties van al deze nieuwe ontwikkelingen te land, ter zee en in de lucht.

Rode draad | Te land, ter zee en in de lucht
januari 2017
AA20170058

Resultaat 1–12 van de 16 resultaten wordt getoond