Beantwoording rechtsvraag (239) casus voor eerstejaars


Beantwoording van een rechtsvraag waarbij van de eerstejaars rechtenstudenten gevraagd wordt om een casus rondom de verdeling van een nalatenschap op te lossen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): N.E. Algra

Verschijning: juni 1995

Archiefcode: AA19950526

nalatenschap portie testament uiterste wilsbeschikking verdeling

Burgerlijk recht Erfrecht

Perspectief Rechtsvraag