Toont alle 5 resultaten

Aansprakelijkheid ter zake van afgebroken onderhandelingen: terughoudendheid troef

T. Hartlief

Hoge Raad 12 augustus 2005, nr. C04/163HR, ECLI:NL:HR:2005:AT7337, RvdW 2005, 93 (Centraal Bureau Bouwtoezicht B.V./JPO Projecten B.V) In dit arrest was de kwestie aan de orde wanneer je aansprakelijk bent voor het afbreken van onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2005
AA20051027

Baris-Riezenkamp

W.C.L. van der Grinten

Hoge Raad 15 november 1957, nr. AG2023, ECLI:NL:HR:1957:AG2023 (Baris/Riezenkamp)

februari 1958
AA19580103

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht

M.R. Ruygvoorn

Post thumbnail Een partij die in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt wanneer dat onaanvaardbaar is of die in de contractuele fase weigert door te onderhandelen totdat een gerechtvaardigd breekpunt in de onderhandelingen is bereikt, kan worden veroordeeld om de onderhandelingen voort te zetten. Maar: hoe zinvol is zo’n veroordeling? Is het voor de veroordeelde partij niet betrekkelijk eenvoudig om aan de veroordeling te voldoen maar vervolgens de onderhandelingen op te blazen? Heeft het nog wel zin om te trachten tot zaken te komen met een onwillige wederpartij? En wanneer is een dergelijke vordering niet toewijsbaar? Kortom: wat is het nut en waar liggen de grenzen van een veroordeling tot dooronderhandelen? Deze en een aantal aanpalende vragen staan centraal in dit artikel.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 2012
AA20120613

september 1995

Katern 56: Burgerlijk recht

S.D. Lindenbergh, J.A.J. Peter

Plas-Valburg

P. van Schilfgaarde

Hoge Raad 18 juni 1982, nr. 11 899, ECLI:NL:HR:1982:AG4405, RvdW 1982, 126 (Plas/Gemeente Valburg) Precontractuele goede trouw. Afgebroken onderhandelingen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1983
AA19830758

Toont alle 5 resultaten