Ars iuris est ridendum: Reactie 3


In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften. De auteur wijdt de uniformiteit en de hang naar vormvoorschriften vooral aan het strafrecht waarbij op vormvoorschriften erg de nadruk ligt. De auteur hekelt ook de opmerking van de redacteuren dat wijzigingen in juridische geschriften met name in andere tijdschriften zouden moet plaatsvinden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): H.J. van Kooten

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910605

juridisch taalgebruik reactie uniformiteit verandering wetenschappelijkheid

Opinie Redactioneel