juridisch taalgebruik

Toont alle 10 resultaten

Ars iuris est ridendum: Reactie 1

S. van Woensel

Reactie op een redactioneel artikel in Ars Aequi over de uniformiteit en de saaiheid waarin geschriften in juridische tijdschriften worden opgenomen. De auteur zegt daartegen dat de auteurs de hand in eigen boezem moeten steken en dienen te beginnen bij het eigen blad en geeft daartoe een aantal voorbeelden van luchtige juridische voorvallen.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910603

Ars iuris est ridendum: Reactie 2

J. Boorsma

Reactie op een eerder in Ars Aequi gepubliceerd redactioneel artikel met daarin de kritiek op de eenvormigheid en saaiheid van juridische geschriften in gezaghebbende tijdschriften. Ook deze auteur pleit ervoor dat Ars Aequi de handschoen oppakt en start met het luchtiger maken van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910604

Ars iuris est ridendum: Reactie 3

H.J. van Kooten

In dit artikel wordt een reactie gegeven op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften. De auteur wijdt de uniformiteit en de hang naar vormvoorschriften vooral aan het strafrecht waarbij op vormvoorschriften erg de nadruk ligt. De auteur hekelt ook de opmerking van de redacteuren dat wijzigingen in juridische geschriften met name in andere tijdschriften zouden moet plaatsvinden.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910605

Contra Jip en Janneke

E.H. Hondius

Column van Hondius waarmee met behulp van de vertaling van Engelse kinderverhaaltjes in juridisch taalgebruik betoogt wordt dat het taalgebruik van de jurist ouderwets en ingewikkeld dient te blijven.

Opinie | Column
december 2008
AA20080877

De eenheid van recht en taal

A.M.P. Gaakeer

De opleiding tot jurist blijkt nogal eens van de praktijk te verschillen, zo krijgt een jurist in de praktijk een zaak niet aangeleverd in het juridisch jargon wat hij eigenlijk moet hebben. Daarom is het heel belangrijk om een zeer goede taalbeheersing te hebben.

Perspectief | Perspectiefartikel
november 2006
AA20060843

Humpty Dumpty en uitleg van overeenkomsten

J.M. van Dunné

Het Engelse arrest Humpty Dumpty is vergelijkbaar met het Nederlandse Haviltex-arrest over de uitleg van overeenkomsten.

Opinie | Amuse
juli 2007
AA20070557

Ius non est ars aequi sed ars boni

E. Florijn, P. van der Grinten

In dit redactionele artikel hekelen de redacteuren de artikelen die in gerespecteerde juridische bladen worden gepubliceerd. Volgens hen is er sprake van een hang naar uniformiteit wat de artikelen saai en weinig uitnodigend om te lezen maakt. De redacteuren pleiten voor een nieuw juridisch tijdschrift dat alles weer eens opfrist.

Opinie | Redactioneel
mei 1991
AA19910368

Juridisch galgje

S.B.

Column over het gebruik van juridische woorden bij het spelletje galgje.

Opinie | Column
oktober 2003
AA20030733

Juridische afko’s

M.N. Prinsen

In dit opiniërende artikel pleit dat auteur voor eenvormigheid bij het gebruik van afkortingen. Met name in het geval van verdragen bespeurt de auteur een grote verscheidenheid. De auteur geeft dan ook een voorzet om het gebruik van afkortingen voor met name internationale regelingen te uniformeren en geeft een aantal voorbeelden.

Opinie | Opiniërend artikel
februari 1991
AA19910143

Nawoord op bovenstaande reacties

P. van der Grinten

In dit artikelen geven de oorspronkelijke redacteuren een nawoord op een drietal reacties dat is binnen gekomen op een eerder redactioneel artikel over de saaiheid en eenvormigheid van juridische geschriften.

Opinie | Redactioneel
september 1991
AA19910606

Toont alle 10 resultaten