Amnesty Internationals memorandum inzake het oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië


In dit artikel wordt het memorandum van Amnesty International besproken dat bij instelling van het Joegoslavië Tribunaal aan de VN is gegeven.