Toont alle 5 resultaten

Amnesty Internationals memorandum inzake het oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië

Amnesty International

In dit artikel wordt het memorandum van Amnesty International besproken dat bij instelling van het Joegoslavië Tribunaal aan de VN is gegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
September 1993
AA19930634

De moraal van de vervuiler

P. Kreijger, P. de Vries

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het Pikmeer-arrest waarin is bepaald dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden voor handelen van een ambtenaar indien deze handelaar handelt binnen zijn bestuursrechtelijke bevoegdheden. De auteurs gaan in op het feit dat milieuvervuiling begaan door de overheid weliswaar niet strafrechtelijk gesanctioneerd kan worden maar de weg voor civiele aansprakelijkheid is nog steeds open.

Opinie | Redactioneel
Oktober 1996
AA19960611

De strafrechtelijke aansprakelijkheid naar Engels en Nederlands recht

A. van Veen

Kent het Engelse strafrecht net als het Nederlandse een deelnemingsfiguur als doen plegen? Wanneer is er sprake van causaal verband naar Engels strafrecht? Hoe gaat het Engelse recht om met ondeugdelijke poging? Vragen als deze zullen in de loop van dit artikel beantwoord worden. De strafrechtelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder de strafrechtelijke gedraging, wordt in dit artikel naar Engels en naar Nederlands recht behandeld. Om uiteindelijk tot de conclusie te komen tot de grenzen van strafrechtelijke aansprakelijkheid. In een spiegel van een andere erkennen wij onze eigenaardigheden het best.

Mei 1994
AA19940387

Europol(itiek) en functionele immuniteit

Over de door functionele noodzakelijkheid beperkte jurisdictionale immuniteit van Europol

E.M. Witjens

Aan de hand van een fictieve casus wordt besproken hoe EU orgaan wat functionele immuniteit bezit toch door de staat waar ze aanwezig is strafrechtelijk kan worden aangepakt.

Verdieping | Studentartikel
April 2005
AA20050197

Inspiratie op het goede moment

J. de Hullu

Post thumbnail

In deze aflevering van de rubriek ‘Bijzondere boeken’ schrijft Jaap de Hullu over een boek dat hem heeft beïnvloed en geïnspireerd: Overmacht in het strafrecht, het proefschrift van Cornelis Bronkhorst uit 1952.

Blauwe pagina's | Bijzondere boeken
September 2013
AA20130622

Toont alle 5 resultaten