genocide

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond

‘Fair labelling’

E. van Sliedregt

Gerechtshof Den Haag 7 juli 2011, nr. 22-002613-09, ECLI:NL:GHSGR:2011:BR0686, LJN: BR0686; Rechtbank 's-Gravenhage 23 maart 2009, nrs. 09/750009-06 en 09/750007-07, ECLI:NL:RBSGR:2009:BI2444, LJN: BI2444

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 2011
AA20110884

25 jaar Joegoslavië Tribunaal: het herschapen internationaal-strafrechtelijke landschap

A.M.M. Orie

In december 2017 heeft het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) na ruim 24 jaar zijn deuren gesloten. In deze bijdrage blikt Fons Orie, voormalig rechter bij het Joegoslavië Tribunaal, na 25 jaar terug op de totstandkoming van het Joegoslavië Tribunaal en bespreekt de (selectie van) rechters. Vervolgens komen de rechtsmacht en de ontwikkeling van het materiële en het procesrecht aan de orde. Ten slotte komt hij toe aan de slachtoffers, zij die de berechting moeten overlaten aan anderen. Hij kijkt daarbij steeds ook opzij en ziet hoe het tribunaal een aanzet heeft gegeven tot ingrijpende verandering van het bredere internationaal-strafrechtelijke landschap. Ook blikt hij vooruit naar de toekomst van het internationale strafrecht.

Verdieping | Verdiepend artikel
december 2018
AA20181016

Amnesty Internationals memorandum inzake het oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië

Amnesty International

In dit artikel wordt het memorandum van Amnesty International besproken dat bij instelling van het Joegoslavië Tribunaal aan de VN is gegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1993
AA19930634

Geen smoesjes

M.J.M. Krabbe

Post thumbnail Internationale rechtbanken hebben nog nooit een beroep op een strafuitsluitingsgrond (noodweer, overmacht) aanvaard. Dit artikel geeft een overzicht van argumenten op grond waarvan internationale rechtbanken beroepen op strafuitsluitingsgronden verwerpen. Daarnaast laat dit artikel zien welke argumentatiestructuren internationale rechtbanken hierbij hanteren. Deze argumentatiestructuren zijn niet met elkaar te verenigen.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 2014
AA20140872

Het Verdrag van Ljubljana-Den Haag inzake internationale misdrijven: een internationaal verdrag met een Nederlands tintje

S.S. Arendse, J.M.M. Egeler

Op 26 mei 2023 werd in de Sloveense hoofdstad Ljubljana het Verdrag van Ljubljana-Den Haag inzake internationale samenwerking bij de opsporing en vervolging van genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en andere internatio­nale misdrijven aangenomen. Nederland heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit multilaterale, wereldwijde verdrag. In dit artikel beschrijven Michiel Egeler en Sara Arendse de inhoud en de meerwaarde van het verdrag, specifieke onderdelen ervan, en de totstandkomingsgeschiedenis en de rol die Nederland daarin heeft gespeeld.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 2024
AA20240464

Individuele Aansprakelijkheid voor Misdrijven begaan tijdens een Niet-Internationaal Gewapend Conflict: Het Statuut van Den Haag

F. Comiche Andujar

Het Statuut van het Tribunaal van Den Haag bepaalt dat het Tribunaal individuen kan vervolgen voor het begaan van oorlogsmisdrijven in het voormalige Joegoslavië. Het interne karakter van het conflict roept echter vragen op ten aanzien van het toepasselijke internationale recht. Het gevolg zou kunnen zijn dat sommige oorlogsmisdadigers niet vervolgd kunnen worden. In dit artikel wordt bekeken of het Statuut dit probleem voldoende ondervangt.

Overig | Ars Aequi-prijswinnaar | Verdieping | Studentartikel
maart 1995
AA19950170

Internationaal Strafhof ten onrechte onder vuur

A.L. Smeulers, M. Weerdesteijn

Post thumbnail

Het Internationaal Strafhof ligt onder vuur omdat het zich ten onrechte te veel op Afrikaanse landen en conflicten zou richten. Empirisch onderzoek wijst echter uit dat het Internationaal Strafhof zich conform zijn taak en binnen de beperkte rechtsmacht die het heeft, wel degelijk richt op de meest ernstige situaties.

Opinie | Opiniërend artikel
november 2015
AA20150883

Internationale strafrechtspraak: de zaak Karadžić

maart 2001

Katern 78: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

Naar een permanent internationaal strafhof: twee stappen vooruit en een grote achterwaarts?

Amnesty International, L. van Troost

Bij zijn recente vertrek uit Nederland sprak Richard Goldstone, tot dan openbaar aanklager bij het ad hoc tribunaal voor voormalig Joegoslavië, zijn verontrusting uit over de toekomst van het tribunaal. Door geringe medewerking en soms openlijke tegenwerking van lidstaten van de Verenigde Naties lukt het dit tribunaal tot nu toe niet om een aantal belangrijke verdachten voor de rechter te leiden. Goldstone sloot zich met deze kritiek aan bij zorgen die de president van het tribunaal, de Italiaan Antonio Cassese, al eerder had geuit. De hoogste rechter en de voormalige hoogste aanklager hebben erop gewezen dat een falend tribunaal in Den Haag verstrekkende gevolgen kan hebben voor de belangrijke onderhandelingen in New York over de totstandkoming van een permanent internationaal strafhof ter berechting van ernstige schendingen van de rechten van de mens en het internationale humanitaire recht. Die onderhandelingen kunnen volgend jaar in een beslissende fase komen, als de 51ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dit najaar zou besluiten in 1998 een diplomatieke conferentie te houden.

Verdieping | Verdiepend artikel
november 1996
AA19960690

Peru: mensenrechten in een tijd van straffeloosheid

Amnesty International

In dit artikel van Amnesty International wordt ingegaan op de mensenrechtenschendingen begaan op het Peruaanse platteland in de jaren '80 en '90 om op die manier de orde te herstellen in Peru. In het artikel wordt ingegaan op de de regeringsmaatregelen, de Amnestiewet, het verbod van rechterlijke toetsing en de toekomst.

Verdieping | Verdiepend artikel
juli 1996
AA19960499

Potentiële (internationale) strafrechtelijke effecten van de genocide uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Bosnië v. Servië op ICTY-vervolgingen

Resultaat 1–12 van de 15 resultaten wordt getoond