Toont alle 5 resultaten

Amnesty Internationals memorandum inzake het oorlogstribunaal voor voormalig Joegoslavië

Amnesty International

In dit artikel wordt het memorandum van Amnesty International besproken dat bij instelling van het Joegoslavië Tribunaal aan de VN is gegeven.

Verdieping | Verdiepend artikel
september 1993
AA19930634

Bestuur en burgerlijke rechter III

Competentie en procedure

E.M.H. Hirsch Ballin

Derde artikel in de reeks van jurisprudentieoverzichten waarin de verhouding tussen burgerlijk recht en bestuursrecht aan de orde komt. In dit artikel wordt aan de hand van (recente) jurisprudentie besproken hoe het zit met de competentieverdeling tussen de burgerlijke rechter en de bestuursrechter.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1988
AA19880263

De Europese fiscale regeling voor fusies (Leur-Bloem)

J.W. Zwemmer

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 juli 1997, zaak C-18/95, ECLI:NL:XX:1997:AD2762 (Leur/Bloem) In dit arrest en de noot wordt ingegaan op de Europese fiscale regeling voor fusies waarbij de volgende rechtsregels worden uitgesproken: Het Hof is bevoegd ook voor interne situaties het gemeenschapsrecht uit te leggen als de nationale wetgever het gemeenschapsrecht in zijn wetgeving heeft overgenomen. Voor een aandelenfusie is niet vereist dat de verwervende vennootschap een onderneming drijft of dat de twee ondernemingen in financieel en economisch opzicht duurzaam in een eenheid worden samengebracht.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
december 1997
AA19970876

Rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht. In de casus worden verschillende conflicten geschetst. Bij elk conflict dient beantwoord te worden welke rechter bevoegd is om van het conflict kennis te nemen en op welke wijze en door wie het geding aanhangig dient te worden gemaakt.

Perspectief | Rechtsvraag
september 1993
AA19930697

Schadevergoeding en formele rechtskracht: een genuanceerde of radicale oplossing?

P.A. Fruytier

In dit redactionele artikel wordt ingegaan op het wetsontwerp dat de leer van de formele rechtskracht beslaat. Er wordt kort ingegaan op de competenties van de bestuurs- en civiele rechter.

Opinie | Redactioneel
oktober 2007
AA20070723

Toont alle 5 resultaten