ABC-contracten en privaatrecht


Het ABC-contract is een rechtsverhouding die in het onroerendgoedrecht vooral wordt gebruikt om heffing van overdrachtsbelasting te ontwijken. Deze van origine fiscaalrechtelijke constructie brengt echter gecompliceerde civielrechtelijke vragen met zich. In dit artikel zal slechts op enkele van deze vragen worden ingegaan.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: mei 1997

Archiefcode: AA19970287

fiscale achtergrond onroerend goed onroerende zaken overdracht

Belastingrecht Burgerlijk recht

Bijzonder nummer De derde in het recht