Toont alle 11 resultaten

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

Serie oude artikelen uit Ars Aequi in het kader van het veertig jarig bestaan van het blad. De volgende onderwerpen komen aan bod, met bijgevoegd de datum van het artikel: 'De handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw (november 1951)', 'De vorming van de advocaat (mei 1954)' en 'Droom over 2014 (december 1957)'.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
januari 1991
AA19910007

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad `Van oude dingen´ wordt een artikel uit oktober 1958 weergegeven waarvan de auteur onbekend is. Het artikel ziet op de oorzaken of gronden van misdaad en draagt dus een scherp criminologisch en rechtspsychologisch karakter.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
februari 1991
AA19910117

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In een bijdrage bij de de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een in december 1960 geannoteerde uitspraak weergegeven waarbij er een in studentenkringen enigszins gangbare vrijheidsberoving aan de orde was. In de uitspraak komt aan de orde in hoeverre er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en belediging.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
maart 1991
AA19910199

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel wordt een eerder in Ars Aequi geplaatst artikel nog een keer geplaatst in het kader van de lustrum rode draad 'Van oude dingen...'. Het artikel is van Ham Magnus Enzensberger, essayist en lyricus. In het - in de Duitse taal nog niet eerder gepubliceerde - stuk, waarvan de schrijver zo vriendelijk is geweest aan 'Ars Aequi' het publikatierecht te verlenen, wordt de draak gestoken met vorm en inhoud van de (alleen maar Duitse??) strafwet. Het fijne oor van Enzensberger en zijn formidabele taalbeheersing komen hierin uitstekend tot gelding. In zijn 'strafbepalingen' heeft hij zelfs een aantal door overmatig gebruik tot de grond toe versleten dichtregels weten te verwerken van Schiller ("Wer ein holdes Weib errungen'), van Goethe ('Wer sich der Einsamkeit ergibt') en zelfs van Luther ('Wer nicht Hebt Wein Weib und Gesang'). Voor 'oplettende lezertjes' een goede oefening, de hier niet opgenoemde klassieke fragmenten uit de tekst te halen! Daarnaast wordt er nog een artikel gepubliceerd over het existentiefilosofie en de domiciliekeuze in het internationaal privaatrecht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
mei 1991
AA19910369

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een sprookje opgenomen over de ideale staat dat in een vroeg nummer van Ars Aequi is geplaatst. Ook is er een artikel opgenomen over interpretatiemethoden, logica en inductie in het recht.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juni 1991
AA19910455

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze bijdrage behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' worden een strip met daarin een discussie over abortus en een kruiswoordpuzzle met juridische achtergrond afgedrukt. Beide 'artikelen' zijn in eerdere jaargangen van Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
juli 1991
AA19910527

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt ingegaan op de manier waarop in Duitsland ten tijde van de bedreiging door de RAF door de Duitse justitie werd omgegaan met deze gevangenen en bijvoorbeeld hongerstakingen. Dit artikel is al eerder in augustus 1977 in Ars Aequi verschenen.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
september 1991
AA19910607

‘Van oude dingen…’

Meesters-column: Gelijke gevallen ongelijk behandeld

Ars Aequi Libri, J.C.M. Leijten

Bijdrage bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' met een Meesters-column uit oktober 1979. In dit artikel gaat Leijten in op de ongelijkheid in een strafproces en laat zien waar deze ongelijkheid bij bijvoorbeeld de strafoplegging op gebaseerd is.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
november 1991
AA19910955

‘Van oude dingen…’

Suske en Wiske - arrest

Ars Aequi Libri, H. Cohen Jehoram

In dit artikel behorende bij de lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een arrest en daarbij behorende noot dat in 1984 reeds in Ars Aequi is verschenen en waarin een auteursrecht inbreuk centraal staat doordat er korte striptekeningen worden gepubliceerd.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
december 1991
AA19911151

‘Van oude dingen…’

Ars Aequi Libri

In deze lustrum rode draad 'Van oude dingen...' wordt een artikel uit oktober 1961 gepubliceerd waarin een toneelspel wordt weergegeven waarin allerlei juridische kwesties naar voren komen die spelen onder het oud-BW zoals de voorrang bij levering constitutum possessorium, eigendomsverkrijging en geldlening.

Overig | Rode draad | Lustrum Rode draad: 'Van oude dingen...'
april 1991
AA19910293

Veertig jaar hartstocht

H. van Maarseveen

Artikel van een oud-redacteur van Ars Aequi over 40 jaar het tijdschrift Ars Aequi en 40 jaar hartstocht voor het recht. Ook wordt er ingegaan op het al dan niet bestaande kritische gehalte van het tijdschrift en de rechtenstudent toen en nu.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 1991
AA19910005

Toont alle 11 resultaten