‘Van oude dingen…’


In een bijdrage bij de de lustrum rode draad 'Van oude dingen…' wordt een in december 1960 geannoteerde uitspraak weergegeven waarbij er een in studentenkringen enigszins gangbare vrijheidsberoving aan de orde was. In de uitspraak komt aan de orde in hoeverre er sprake is van wederrechtelijke vrijheidsberoving, mishandeling en belediging.