Toont alle 10 resultaten

Aansprakelijkheid met terugwerkende kracht

T. Hartlief

In dit uitgebreide artikel voor het bijzonder nummer Krom~recht komt aansprakelijkheid met terugwerkende kracht aan de orde. In hoeverre komt het voor, wat zijn de gevolgen en hoe wordt er omgegaan met nieuwe inzichten die op situaties uit het verleden worden toegepast?

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050553

Afwikkeling nalatenschap notaris Postma

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 februari 2010, nr. 08/00331, ECLI:NL:HR:2010:BK6150, LJN: BK6150 (Erven Koster/Postma)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 2010
AA20100264

De goederenrechtelijke werking van de ontbindende voorwaarde

A.H. Scheltema

Het leerstuk van de voorwaarde wordt vaak als een lastig onderdeel van het burgerlijke recht beschouwd. Desondanks heeft de wetgever dit leerstuk in 1992 nog eens extra gecompliceerd door de terugwerkende kracht af te schaffen. Dit was een ongelukkige keuze, hetgeen duidelijk naar voren komt bij de (goederenrechtelijke werking van de) ontbindende voorwaarde, maar ook bij (die van) de opschortende voorwaarde. Een beschrijving van zowel het huidige als het oude Nederlandse stelsel, mede in een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend perspectief, maakt één en ander aanschouwelijk.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
september 2004
AA20040671

De hypotheek op een onverdeeld aandeel in een goed uit een nalatenschap

ofwel labeo versus trebatius

W. van Hemel

In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheid om een aandeel in een goed in de nalatenschap te bezwaren met een recht van hypotheek. Waar hierbij onder het oude recht nog wel een regel van terugwerkende kracht gold, is dat in het NBW niet meer het geval. In dit artikel wordt daar een verklaring voor gegeven waarbij ook het Romeinse recht wordt betrokken.

Verdieping | Studentartikel
november 1991
AA19910958

De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst: inbraak in een gesloten systeem?

J. Riphagen

Hoge Raad 6 maart 1992, nr. 7900, ECLI:NL:HR:1992:ZC0535, NJ 1992, 509 In dit arrest van de hoge Raad en de daarbij behorende noot komt aan de orde in hoeverre een ontbindende voorwaarde in een overeenkomst nietig is wegens strijd met het gesloten stelsel van het arbeidsovereenkomstenrecht. De Hoge Raad overweegt dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst niet per definitie nietig is maar dit van geval tot geval bekeken dient te worden. In de noot wordt dieper ingegaan op deze principiële uitspraak van de Hoge Raad.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
november 1993
AA19930828

Handhaving na vernietiging van het te handhaven besluit

F.C.M.A. Michiels

Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/232HR, ECLI:NL:HR:2004:AR2773, AB 2005, 82 m.nt. PvB, JB 2005, 33 m.nt. Tycho Lam In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de terugwerkende kracht van de vernietiging van een besluit door de rechter centraal. De vraag of een handhavingssanctie de vernietiging van het besluit volgt, wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
juni 2005
AA20050478

december 1995

Katern 57: Economisch recht en intellectuele eigendom

E.J. Arkenbout, A.A. Quaedvlieg, M.Ph. van Sint Truiden, M.C.J. Verest

juni 1998

Katern 67: Vreemdelingenrecht

Th. Holterman

september 2004

Katern 92: Belastingrecht

H.P.A.M. van Arendonk

Recht en tijd

E.H. Hondius

Ewoud Hondius schrijft over recht en tijd, ter inspiratie voor een werkstuk of scriptie.
 

Opinie | Column
februari 2015
AA20150111

Toont alle 10 resultaten