De hypotheek op een onverdeeld aandeel in een goed uit een nalatenschap

ofwel labeo versus trebatius


In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheid om een aandeel in een goed in de nalatenschap te bezwaren met een recht van hypotheek. Waar hierbij onder het oude recht nog wel een regel van terugwerkende kracht gold, is dat in het NBW niet meer het geval. In dit artikel wordt daar een verklaring voor gegeven waarbij ook het Romeinse recht wordt betrokken.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W. van Hemel

Verschijning: november 1991

Archiefcode: AA19910958

aandelen erfdeel hypotheek nalatenschap terugwerkende kracht

Burgerlijk recht ErfrechtVermogensrecht

Verdieping Studentartikel