Aansprakelijkheid met terugwerkende kracht


In dit uitgebreide artikel voor het bijzonder nummer Krom~recht komt aansprakelijkheid met terugwerkende kracht aan de orde. In hoeverre komt het voor, wat zijn de gevolgen en hoe wordt er omgegaan met nieuwe inzichten die op situaties uit het verleden worden toegepast?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. Hartlief

Verschijning: juli 2005

Archiefcode: AA20050553

krom~recht terugwerkende kracht veranderde inzichten

Bijzonder nummer Krom~recht, over misstanden in het recht