Handhaving na vernietiging van het te handhaven besluit


Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/232HR, ECLI:NL:HR:2004:AR2773, AB 2005, 82 m.nt. PvB, JB 2005, 33 m.nt. Tycho Lam

In dit arrest en de daarbij behorende noot staat de terugwerkende kracht van de vernietiging van een besluit door de rechter centraal. De vraag of een handhavingssanctie de vernietiging van het besluit volgt, wordt door de Hoge Raad ontkennend beantwoord.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): F.C.M.A. Michiels

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AA20050478

Hoge Raad 17-12-2004 (ECLI:NL:HR:2004:AR2773) zaaknummer: C03/232HR

ex Nunc-Toetsing handhaving terugwerkende kracht toetsing

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie